قبول دارین؟:))))))

این همه گفتیم : خواهرم ، حجابت
یه بارم بگیم : برادرم ، نگاهت... :|

/ 2 نظر / 29 بازدید
مینا

بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییست بود

مینا

بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییست بود