چند دقیقه تفکر...

lamoon

 

 

تولد و مرگ را
درمانی نیست
مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم …

 

 

هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی میمیرند
ولی در عزایش گوسفندها سر میبرند
!

 

 

فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن
است
اما نه در برابر مشکل ،  بلکه در برابر
خدا

 

 

هستند کسانی که روی شانه هایتان گریه
میکنند
ولی وقتی شما گریه می کنید دیگر وجود
ندارند
!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید