# جملات_زیبا

جملات کوتاه ولی عمیق

زندگی زیباست...........زشتی های ان تقصیرماست..........درمسیرش هرچه نازیباست...........ان تدبیرماست......................زندگی اب روانیست ............روان می گذرد........انچه تقدیرمنو توست........................همان می گذرد.........   دوستی شوخی سرد بین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید