:(

بابا همه میگن چه خوب با مرگ بابات کنار اومدی....بهشون میخندم توام بخند....اخه هیج کس نفهمید که وقتی اون تن نازنینت رو گذاشتن تو خاک روح منم با تو خاک شد!منم باهات مردم!!!!!!!

/ 0 نظر / 25 بازدید