پیله ات را بشکاف!!

سکوتت را بشکن، پیله تنهاییت را بشکاف، اشکهایت را پاک کن، چشمانت را باز کن،

نگاه کن، نگاه کن....

نه...! دوباره نگاه کم. این بار زیباتر و امیدوارتر

بنگر چگونه در پی لحظه های بیهوده ثانیه های پر از غم را گذراندی و به شادی لحظه ای مجال خودنمایی ندادی.

بنگر که چگونه خود را در تار و پود تنهایی به اسارت کشاندی دریغ از اینکه آزادی تنها به یک اشاره تو میسر است.

تلاش کن، خود را بشناس، به وجود خود نگاه کن. تو معجزه ای هستی که لحظه ورودت را جشن گرفته اند .

پس چه شد ؟؟؟

چه شد که ناگاه در خود فرو ریختی ؟؟؟

برخیز، برخیز و به همه ثابت کن که می توانی، می توانی در اعماق سکوت، آرام آرام شادی را زمزمه کنی .

می توانی برای ورود دوباره خوشبختی و زیبایی به درون قلبت جشنی باشکوه برپا کنی

آری تو می توانی.

برخیز

/ 2 نظر / 14 بازدید
يوسف

سلام دوست عزيز ممنون از لطفت موفق باشي [گل]

ارش

سلام ممنونم که تو هم سر زدی منو ارش بازیکن استیل اذین بلینک و بگو با چه اسمی بلینکمت منتظرتما زود بیا پیشم